Telefoon: 0521 - 383519 / info@stichtingstruikrovers.nl
Over ons

Over ons

Stichting Struikrovers is een onafhankelijke stichting die via advies en onderzoek een bijdrage wil leveren aan een betere bescherming van marters in ons land. 

Marters, uitgezonderd das en otter, krijgen weinig aandacht in de natuurbescherming. Het is een overgeslagen, vergeten soortgroep. Ze zijn onvoldoende beschermd omdat ze ook buiten natuurgebieden leven. De kleine soorten (bunzing, hermelijn en wezel) worden steeds minder gezien.

Marters zijn voor veel mensen nog steeds lastige roofdieren die geen bescherming verdienen. Stichting Struikrovers neemt het op voor de Nederlandse marters. We willen laten zien dat marters een belangrijke rol vervullen in de natuur. Ze hebben een indicatieve waarde voor de kwaliteit van het landschap (zie foto onder). Marters zijn bovendien de allerbeste ratten- en muizenbestrijders en zorgen ervoor dat er minder teken zijn. 

Stichting Struikrovers landschap voor marters

Kleinschalig landschap met houtwal, aantrekkelijk voor mensen en marters!

Doe mee!

Das, otter, boommarter, steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel. In Nederland komen maar liefst zeven soorten marters voor! Helaas worden deze prachtige en intelligente dieren door veel mensen steeds vaker als lastige roofdieren beschouwd. Wil je ons helpen ze te beschermen? Geef je op en we informeren je over onze activiteiten.