Telefoon: 0521 - 383519 / info@stichtingstruikrovers.nl
Nieuws

Onderzoek kleine marters in Groningen

*NIEUW: rapport onderzoek Groningen *

Lees verder

Holtes zoeken voor de boommarter

Edo van Uchelen boommarter 1 van 2

Stichting Struikrovers heeft zich aangesloten bij het boommarteronderzoek in het Drents Friese Wold, dat uitgevoerd wordt door Hans Kleef. De aanwezigheid van de boommarter is een goede maatstaf voor de kwaliteit van bosgebieden, het voorkeursbiotoop van deze soort. Hoe meer boommarters hoe gezonder het bos. In het Drents-Friese Wold leeft een kleine, zich jaarlijks voortplantende, groep boommarters (gemiddeld 6 volwassen exemplaren).

Lees verder

Uniek project marters

Stichting Struikrovers 82 van 108

Matthijs Smaal doet onderzoek naar wezel en hermelijn langs de Drentse Aa. Hij heeft meer dan 40 nestkasten met sporenbuizen in het veld staan die hij maandelijks controleert. Dat levert leuke waarnemingen op. Wezels gebruiken de kasten als woonplaats en slaan er een voedselvoorraad van muizen in op. En wist je dat hermelijnen de kasten delen met wezels?

Lees verder

Doe mee!

Das, otter, boommarter, steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel. In Nederland komen maar liefst zeven soorten marters voor! Helaas worden deze prachtige en intelligente dieren door veel mensen steeds vaker als lastige roofdieren beschouwd. Wil je ons helpen ze te beschermen? Geef je op en we informeren je over onze activiteiten.