Telefoon: 0521 - 383519 / info@stichtingstruikrovers.nl
Info en educatie

Info en educatie

Marters zijn de struikrovers van Nederland. Het zijn roofdieren die vanuit de dekking opereren. Ze hebben een verborgen, heimelijke levenswijze en bij veel mensen een slechte reputatie. Dat is jammer want het zijn prachtige, intelligente dieren met een belangrijke functie in de natuur.

Stichting Struikrovers zet zich in om de Nederlandse marters via voorlichting en advies een beter imago te geven.

We geven gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van de meest uiteenlopende zaken die met marters te maken hebben.

We adviseren particulieren, gemeentes, provincies, bedrijven en adviesbureaus. 

Stichting Struikrovers natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oevers zijn aantrekkelijk voor bunzing en hermelijn wanneer er voldoende dekking aanwezig is.

Doe mee!

Das, otter, boommarter, steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel. In Nederland komen maar liefst zeven soorten marters voor! Helaas worden deze prachtige en intelligente dieren door veel mensen steeds vaker als lastige roofdieren beschouwd. Wil je ons helpen ze te beschermen? Geef je op en we informeren je over onze activiteiten.