Telefoon: 0521 - 383519 / info@stichtingstruikrovers.nl
Leerzame stages

Leerzame stages

We hebben behoefte aan stagiaires die over een langere periode (minimaal 3 maanden) helpen met het lopende onderzoek of nieuw onderzoek oppakken.

Mogelijke stage-onderwerpen zijn:

  • Ontwikkelen van een standaardprotocol met instructievideo voor de struikrover, zodat iedereen deze methode zonder voorkennis kan gaan gebruiken.

  • Bouwen en plaatsen van marter-nestkasten en onderzoek doen naar de bezettingsgraad.

  • Onderzoek naar de aanwezigheid van veldmuizen in relatie met de verspreiding van torenvalk en wezel.

  • Inventarisaties uitvoeren met de struikrover in relatie tot landschapskwaliteit.

  • Ontwikkelen van een educatief lespakket voor het lager onderwijs

  • Onderzoek overlast steenmarters in Zuidwest Drenthe. 

Doe mee!

Das, otter, boommarter, steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel. In Nederland komen maar liefst zeven soorten marters voor! Helaas worden deze prachtige en intelligente dieren door veel mensen steeds vaker als lastige roofdieren beschouwd. Wil je ons helpen ze te beschermen? Geef je op en je hoort van ons wat je kunt doen.