Telefoon: 0521 - 383519 / info@stichtingstruikrovers.nl
Bescherming

Bescherming

Marters, uitgezonderd das en otter, krijgen weinig aandacht in de natuurbescherming. Het is een overgeslagen, vergeten soortgroep. Ze zijn onvoldoende beschermd omdat ze ook buiten natuurgebieden leven. De kleine soorten (bunzing, hermelijn en wezel) worden steeds minder gezien.

Marters zijn voor veel mensen nog steeds lastige roofdieren die geen bescherming verdienen. Stichting Struikrovers neemt het op voor de Nederlandse marters. We willen laten zien dat marters een belangrijke rol vervullen in de natuur. Ze hebben een indicatieve waarde voor de kwaliteit van het landschap. Marters zijn bovendien de allerbeste ratten- en muizenbestrijders en zorgen ervoor dat er minder teken zijn. 

Stichting Struikrovers marterhoop

Marterhoop van takken met PVC pijp als toegang naar een dagverblijf

Doe mee!

Das, otter, boommarter, steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel. In Nederland komen maar liefst zeven soorten marters voor! Helaas worden deze prachtige en intelligente dieren door veel mensen steeds vaker als lastige roofdieren beschouwd. Wil je ons helpen ze te beschermen? Geef je op en we informeren je over onze activiteiten.