Telefoon: 0521 - 383519 / info@stichtingstruikrovers.nl
Projecten

Projecten

Inventarisatie en monitoring van wezel en hermelijn

Matthijs Smaal volgt sinds 2014 wezel en hermelijn. Elke maand controleert hij een veertigtal nestkasten voor kleine marters, voorzien van inlooppijp met sporenplank, in de omgeving van Tynaarloo, langs de Drentse Aa.

Stichting Struikrovers 84 van 108

Matthijs aan de slag in het veld.

Wezels en hermelijnen bezoeken de nestkasten en laten hun sporen achter, waardoor ze kunnen worden vastgesteld. Naar wens kunnen de kasten ook van wildcamera’s worden voorzien, om bezoek van wezel en hermelijn met een foto of video te bewijzen. De kasten worden vooral in zomer en nazomer bezocht door de kleine marters, recent is de hermelijn een regelmatige bezoeker.

Lees hier het artikel van Matthijs Smaal

Studie van gedrag marters op een voerplek

Edo van Uchelen heeft op een verborgen plek in het Drents Friese Wold een verlichtte voer- en fotoplek voor steen- en boommarter ingericht, welke gevolgd wordt met een videocamera.

Stichting Struikrovers 85 van 108

Boommarter op voerplek, ze blijven alert maar accepteren roeschouwers.

Elke avond en nacht komen marters hier een lekker hapje halen. Omdat de marters zich op deze plek op hun gemak voelen, is het ook een ideale locatie om allerlei zaken uit te testen. Op de locatie zijn bijvoorbeeld alle geurmiddelen getest die marters zouden lokken of weren. Bovendien is onderzocht in hoeverre marters een vangkooi binnenlopen of een marterkast bezoeken.

Edo van Uchelen geeft een lezing over de resultaten. 

Nestkasten voor boommarters

Sinds enkele jaren zijn speciale marterkasten te koop voor steen- en boommarter. Het is vreemd genoeg niet bekend of deze kasten in de praktijk ook daadwerkelijk door marters worden gebruikt. Over de nestkasten wordt beweerd dat marters eerder voor een nestkast kiezen dan een nest in een schuur of onder een dak, wat voor overlast kan zorgen.

Stichting Struikrovers marterkast

Kast voor boom- en steenmarter in een den. Deze kast hangt al een jaar en is niet in gebruik.

Edo van Uchelen nam de proef op de som en heeft in het Drents Friese Wold en op Landgoed de Eese vijf marterkasten opgehangen. Doel van het onderzoek is om vast te stellen of dergelijke kasten in de praktijk ook daadwerkelijk in gebruik genomen worden door boom- en /of steenmarter.

De kasten hangen nu 2 jaar op plekken waar marters voorkomen, maar er is, met wildlife camera’s en door te zoeken naar sporen, nog geen enkele marter waargenomen in- of nabij de kasten. Het lijkt er dus op dat marters de kasten mijden.

We zijn op zoek naar een vrijwilliger of stagiaire die dit onderzoek wil oppakken. 

Doe mee!

Das, otter, boommarter, steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel. In Nederland komen maar liefst zeven soorten marters voor! Helaas worden deze prachtige en intelligente dieren door veel mensen steeds vaker als lastige roofdieren beschouwd. Wil je ons helpen ze te beschermen? Geef je op en we informeren je over onze activiteiten.