Telefoon: 0521 - 383519 / info@stichtingstruikrovers.nl

Doe mee!

Das, otter, boommarter, steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel. In Nederland komen maar liefst zeven soorten marters voor! Helaas worden deze prachtige en intelligente dieren door veel mensen steeds vaker als lastige roofdieren beschouwd. Wil je ons helpen ze te beschermen? Geef je op en we informeren je over onze activiteiten. 

Help ons met onderzoek marters

Stichting Struikrovers voert veldonderzoek uit naar marters. Dat is nodig want over veel soorten is maar weinig bekend.

Anders dan vogels, vlinders of planten zijn marters slecht onderzocht, nauwelijks zichtbaar en moeilijk te vinden. Ze zijn stil, schuw en leven verborgen. De meeste soorten zijn alleen ’s nachts actief. Onderzoek naar marters is daarom lastig. Het vraagt om speciale hulpmiddelen en veel geduld.

Stichting Struikrovers voert onderzoek uit met de struikrover. Dit is een door onszelf ontwikkelde en beproefde methode op basis van een wildcamera waarmee we alle marters kunnen inventariseren.

Als je over een of meerdere wildcamera’s beschikt kun je ons helpen met marteronderzoek. Doe mee en je ontvangt van ons vrijblijvend aanvullende informatie over marters. 

Ik doe graag mee!

Holtes zoeken voor de boommarter

Holtes zoeken voor de boommarter

Stichting Struikrovers heeft zich aangesloten bij het boommarteronderzoek in het Drents Friese Wold, dat uitgevoerd wordt door Hans Kleef. De aanwezigheid van de boommarter is een goede maatstaf voor de kwaliteit van bosgebieden, het voorkeursbiotoop van deze soort. Hoe meer boommarters hoe gezonder het bos. In het Drents-Friese Wold leeft een kleine, zich jaarlijks voortplantende, groep boommarters (gemiddeld 6 volwassen exemplaren).

Lees verder >